actueel

Orbit AVL Seminars
Automatic Vehicle Location of AVL staat dezer dage...

Kadaster kiest Orbit Strabo
Het belgische Kadaster heeft voor Orbit Strabo gek...

PZ Dendermonde kiest voor Orbit Schetsen
De lokale politie PZ Dendermonde start vanaf 2011 ...

PZ Denderleeuw-Haaltert kiest voor Orbit
De lokale politie Haaltert-Denderleeuw heeft gekoz...

PZ Wetteren - Laarne - Wichelen kiest voor Orbit
De lokale politie Wetteren-Laarne-Wichelen heeft g...

INNAME OPENBARE WEG

GRATIS OPLEIDING
Vanaf januari 2010 worden gratis opleidingen georganiseerd voor het gebruik van Inname Openbare weg.  Raadpleeg de opleidingkalender.

VERNIEUWD
De webtoepassing Inname Openbare Weg is volledig vernieuwd.  Bekijk ze op www.iow.be !

 

Opleiding EDL RO & Plannenregister voor steden en gemeenten

Objectief

Deze cursus introduceert EDL aan beginners. Ze heeft de bedoeling de cursisten een begrip van Geografische Informatie aan te leren, alsook welke principes EDL hanteert om GIS toe te passen. Daarnaast geeft het een overzicht van de mogelijkheden van de verschillende modules van EDL.

In een tweede luik worden een aantal basistoepassingen aangeleerd : opmaken van het plannenregister, gebruik van de kadastrale kaart en de legger, beantwoorden van een notarisbrief, maken van een afdruk, raadplegen van GIS bestanden (zoals AGIV kaarten). Uiteraard wordt de meeste aandacht besteed aan de toepassing Plannenregister, zowel de opmaak als de raadpleging en het leveren van een uittreksel.

Doelgroep

Deze cursus wordt gegeven voor beginnende GIS gebruikers, operators en systeembeheerders. Ook de occasionele gebruiker of beleidspersonen hebben baat bij deze cursus.

Kursus methode

De cursus wordt gegeven in een klas, met praktijkgerichte voorbeelden.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Duur

De cursus duurt 1 dag.

Behandelde Onderwerpen

Introductie van GIS

 • Principe en inhoud van een GIS systeem en zijn gegevensbank
 • Het grafische bestand
 • Het administratieve bestand
EDL software : modules en suites : rondleiding
 • Modules : Kaartenloket, KADSCAN, Vectorieel kadaster, Gewestplan, BPA's, NGI-scans, ...
 • Suite: Plannenregister Suite
 • Toelichting : ROP - Notaris Suite

Belangrijkste handelingen

 • mogelijkheden en vergelijk met GIS
 • oproepen van gegevens
 • elementaire handelingen
 • gebruik van kaartmateriaal : selecties, kaartbehandelingen, opzoeken ...
 • gebruik van procedures : princiepe, voorbeelden,
 • gebruik van de kadasterkaart : selectie, opzoekingen
 • gebruik van de legger : opvragen, kaart raadplegen, afdruk
 • opmaak van plannenregister : alle handelingen nodig voor de opmaak en onderhoud van het plannenregister, inclusief het bevragen en maken van een uittreksel.

Informatief

 • uitvoeren van een analyse
 • beantwoorden van een notarisbrief

Reglementeringen

vind je hier.
generated in 138 ms